คลังเก็บหมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ – ไอที

การพัฒนาการทำงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในยุคปัจจุบัน

Published / by admin

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บริษัทต่างๆในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงซอฟต์แวร์ก็มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีความสำคัญเป็นในส่วนของการพัฒนารูปแบบการทำงานอยู่เสมอ ประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้นบริษัทอาจมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานพอดีขนาดนี้แต่ละบริษัทก็มีการผลิตสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา

และโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แต่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น นี่จะมีสาเหตุว่าทำไมบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบในการทำงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ในยุคสมัยนี้ในส่วนของ Robot หรือแขนกลได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานค่อนข้างเยอะการออกแบบวางแผน ในส่วนของการทำงานก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาหรือแม้แต่โครงสร้าง

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานและมีการผลิตคิดค้นซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อรองรับการใช้งานในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น

ของอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรือแม้แต่จะเป็น สินค้าทางการเกษตรที่เป็นสินค้าที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยทั้งสิ้น นี่จะเป็นสาเหตุที่ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการ พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และอีกหนึ่งอย่างในบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ทำเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้างในการทำงานเช่นการ work from home อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นำทรัพย์ที่มีในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานออกมา สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆหรือสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การทำงานอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความพยายามจะพัฒนาโครงสร้างโดยอาศัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ดู E-SPORT

การนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศจีน

Published / by admin

ประเทศผู้นำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตาม ก็คงต้องยอมรับว่าคงเป็นประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือองค์กรสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็มีการนำเข้าจากประเทศจีนตั้งเยอะ

ประเทศจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานหรือการลงทุนก็ตาม นี่เองจึงเป็นสงครามว่าประเทศไทยจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนในการลงทุนในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งยังสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆ

หรือนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยในการทำอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรภายในประเทศของเราให้มีศักยภาพในการทํางานสูงดีขึ้น รูปแบบนี้มีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนต่างมีความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นส่งผลให้การทำงานก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันต้องเข้าใจว่าประเทศผู้นำในการผลิตในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมส่วนต่างๆในบริษัท นั่นก็คือประเทศจีน แล้วยังมีบริษัทอีกมากมายที่ถูกครอบครองโดยรัฐบาลจีน ที่ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมาย

ประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ AI หรือส่วนควบคุมโรงงาน หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยในการควบคุมซอฟแวร์ต่างๆในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ณปัจจุบันเทรนการใช้ในส่วนของ Robot หรือในส่วนของหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างเยอะ มีการลดจำนวนแรงงานลง แล้วพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน

เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทางด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานซึ่งลดแรงงานลงก็เท่ากับว่ามีการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถลดต้นทุนในระยะยาวได้ ส่งผลให้การทำงานหรือประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเช่นเดียวกัน

นี่จึงเป็นเรื่องที่ปกติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีความพยายามจะนำเข้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกผลิตขึ้นจากประเทศจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย แล้วยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่มีราคาค่อนข้างถูกสามารถเชื่อมได้ถึงในบุคคลชนชั้นต่างๆในประเทศไทยก็สามารถพัฒนาให้ทานต่อการใช้งานของโลกใบนี้

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Smartphone Smart Watch Smart TV มากมายที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาจากประเทศจีนเป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ก็อย่างที่รู้กันในปัจจุบันผู้คนมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการทำงานของสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น นี่เองจึงทำให้อุปกรณ์ต่างๆหลั่งไหลเข้ามาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้และเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ตารางบอลพรุ่งนี้

การใช้งานผ่านเว็บไซต์

Published / by admin

เราจะเห็นได้ว่า คนในยุคปัจจุบันนี้ มีความนิยมที่จะใช้งานผ่านเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น เพราะว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ การใช้งานของใครหลายๆคนจึงทำให้มีความนิยมในปัจจุบันนี้อย่างมาก เราจะเห็นได้ตามร้านค้าต่างๆ ตามร้านที่มีการของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนั้นๆ

จะมีการใช้งานตัวเว็บไซต์ เพราะบางร้านได้มีการสร้างเว็บไซต์ ในการขายสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกสินค้าของเรา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของเว็บไซต์นี้

เราจะเห็นได้วะแต่ละเว็บไซต์นั้น จะมีการจัด จะมีการสร้าง ที่มีความเป็นระเบียบ เพื่อการเข้าใช้งานอย่างขึ้น ค้นหาง่ายขึ้น ส่วนมากแต่ละเว็บไซต์นั้น จะมีการถูกจัดแต่งไว้ แยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า ที่เรานั้นต้องการจะซื้อได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางร้านจะต้องมีการสมัครสมาชิก ในการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย

เพื่อความปลอดภัย ในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นผลดีและมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ที่สำคัญการทำแบบนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ในหลายร้านๆ ที่มีการขายสินค้าแบบนี้ เหมือนเป็นการขายสินค้าออนไลน์ การที่สมัครสมาชิกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการถามเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำหรับลูกค้าบางท่าน ที่ต้องการให้ของไปส่งด้วย

จึงจำเป็นอย่างมากในการกรอกข้อมูลไป ฉะนั้นเราก็ควรที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงการใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่ที่มีการทำเว็บไซต์ในการขายสินค้านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ อาชีพนี้กับมีความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ แล้วเริ่มขยายธุรกิจของตัวเองนั้น ให้โตขึ้นเรื่อยๆให้สามารถใช้งานกันได้อย่างทั่วถึง มีการใช้งานที่ง่าย มีความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

สร้างความปลอดภัยในการใช้งานให้ทั้งเราและตัวลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการสินค้า ผ่านเว็บไซต์ของเรา ให้รู้ว่ามีการใช้งานที่ดี มีระบบความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลต่างๆของเรานั้น จะต้องมีการบันทึกเพื่อการนำไปใช้งานที่ดีขึ้น ฉะนั้นเราจะทราบได้ว่า ก็เหมือนการที่เรานั้น ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

การมีเว็บไซต์เข้ามานั้น จะให้การทำงานออนไลน์ของใครหลายๆคนนั้นง่ายขึ้น มีความสะดวกสบาย ในการค้าขายผ่านช่องทางนี้ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ธุรกรรมในโลกออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์

Published / by admin

โลกแห่งการสื่อสารอย่างไรพรมแดนหรือแม้แต่จะเป็นในรูปแบบการส่งต่อข้อมูลต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ณปัจจุบันบทบาทของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมาก ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่คุณตื่นนอนมาหรือแม้แต่คุณส่งต่อข้อมูลต่างๆอย่างง่ายดาย

ปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการเงินหรือการบัญชีที่คุณไม่ต้องไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่รับแลกเงินหรือจะเป็นการโอนเงิน แต่ณปัจจุบันคุณสามารถโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ที่ถูกผลิตมาโดย Bank ที่รองรับการใช้งานของผู้คนที่หลากหลายในปัจจุบัน

จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแอพพลิเคชั่นนี้เพราะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รวมถึงความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ ถ้ามีการพัฒนาในการใช้แพลตฟอร์มหรือการโอนเงินเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ 

จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากัน ทำให้มีการส่งต่อข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แล้วถ้าคุณทำงานในการโอนเงินซื้อของสิ่งต่างๆหรือแม้แต่คุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม หากคุณมีการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีการช่วยเหลือในการโอนเงินหรือจัดการทางด้านการเงิน ก็จะทำให้คุณสามารถนำเวลาที่เหลือเรานี้ไปพัฒนาศักยภาพในการขายโดยการ เพิ่มสินค้าต่างๆเหล่านี้จึงเป็นความสะดวกสบายอย่างยิ่งที่มีการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองหรือแม้แต่จะเป็นความสะดวกสบายก็มีมากยิ่งขึ้น

 หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อนอาจจะไม่รู้จักการโอนระบบออนไลน์ก็ได้ การจะโอนหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารต่างๆหรือไปตามห้างร้านต่างๆเพื่อทำการโอนเงิน แต่ถ้าปัจจุบันคุณสามารถทำธุรกรรมต่างๆในโทรศัพท์ของคุณได้รวมถึงการโอนเงินไปต่างประเทศที่ปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 การแลกเงินตราต่างๆก็สามารถเปรียบเทียบได้และสามารถทำได้โดยทันที มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการโอนเงิน โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับอินเทอร์เน็ตเข้าในเว็บไซต์ของธนาคารที่คุณเป็นสมาชิกไว้ มีการสมัครและเข้า Login เข้าไปทำการโอนเงินหรือจ่ายเงินตามที่คุณต้องการ App platform ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนั่นก็คือแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ

ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน นึกว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ นี่เองคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าโลกมีการพัฒนาอยู่เสมอและเราต้องมีการพัฒนาตามสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การใช้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆ

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยี

Published / by admin

ของการติดต่อสื่อสารของผู้คนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึง การพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมกับชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติอย่างมาก ปัจจุบันไม่ว่าใครก็จะมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองในการสื่อสารรวมถึง Smart Phone หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ laptop Notebook

 ส่วนเรานี้เองก็เป็นส่วนที่เข้ามาร่วมในชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ทำให้ชีวิตผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกัน รวมถึงการทำงานที่รับปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานในสถานที่หรือบริษัทต่างๆก็สามารถทำงานที่บ้านของตัวเองได้สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาอยู่เสมอ

 เป็นการติดต่อสื่อสารที่ทำให้ผู้คนเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นรวมถึงและเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลหรือในส่วนของ บริษัทต่างๆอย่างเสมอที่ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในบริษัทเป็นเรื่องจริง ก่อนหน้านี้การเชื่อมต่อข้อมูลภายในบริษัทอาจจะเป็นเพียงแค่เอกสารแต่ในปัจจุบันมีการส่งต่อเอกสารภายในจนถึงมีการควบคุมดูแลวางโครงสร้างต่างๆในการเข้าถึงระบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการส่งเอกสารหรือองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยข้อมูลต่างๆ

 แต่เพื่อทำให้รักษาผลประโยชน์ของบริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมนั่นก็คือการวางระดับชั้น ผู้บริหารระดับสูงอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ทุกรูปแบบหรือแม้แต่ทุกอย่างภายในบริษัทรวมถึงงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นภายใต้องค์กรของตัวเอง แต่ส่วนต่อมานะก็คือพนักงานปฏิบัติการอาจจะเข้าถึงในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงนำผลวิจัยและวิเคราะห์ต่างๆมาร่วมกับการทำงานให้พัฒนาตัวเองสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา

 สิ่งเหล่านี้เองคือตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาร่วมกับการทำงานเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาโครงสร้างหรือการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการทำงานจะทำให้การทำงานดีมากยิ่งขึ้นและสร้างบุคลากรใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเอง

ตัวนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมาก ทำไมทุกคนต่างเข้าถึงระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ง่ายขึ้นและนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับแผนกตัวเองหรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเรานี่เองคือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การพัฒนาองค์กรดีมากยิ่งขึ้น และนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรนั้น 

การขายสินค้าออนไลน์

Published / by admin

การขายสินค้าออนไลน์ เป็นการขายหรือการตลาดประเภทหนึ่งที่ต้องใช้กลไกในการตลาดสำหรับเรียกลูกค้าด้วย การขายของออนไลน์นั้นไม่ใช่ขายกันง่ายๆ

เพราะกว่าจะตั้งตัวได้ก็หมดตังกันไปเยอะเลยทีเดียวกว่าจะมีลูกค้ามาซื้อมาสนใจกัน นับว่าการขายของออนไลน์ถ้าไม่มีคนรู้จักเราก็จะขายของออนไลน์ได้ยากมาก เพราะมีทั้งคนโกงเยอะ เเละเราเป็นผู้ขายใหม่ จึงทำไห้ลูกค้าบางกลุ่มกลัวโดนเราโกงจึงไม่สนใจร้านเราเลยก็เป็นได้ ทำไห้เราขายไม่ออกหรือขายไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีเครดิต ซึ่งการขายของออนไลน์นั้นมีหลายรูปเเบบ เช่น การไลฟ์สดหน้าเฟสบุ๊ค

หรือการโพสต์ขายผ่านไลน์ผ่านเฟสบุ๊คไอจีหรือลงขายในเเอพพลิเคชั่นต่างๆก็ได้ในเเอพ Shoppe Lasadaหรือเเอพพลิเคชั่นต่างๆที่เปิดไห้ซื้อขายกัน ในส่วนของถ้าลงขายเเล้วนั้นควรกำหนดราคาไห้ชัดเจนเเน่ชัดไปเลย เผื่อมีลูกค้ามาสนใจเเล้วจะได้ตกลงซื้อขายกันง่ายไปเลยไม่ต้องมาเสียเวลาถามว่าอันนี้เท่าไหร่

เพราะบางคนก็รอเราตอบบางทีเราตอบช้าเราอาจจะเสียลูกค้าไปได้ ส่วนที่ยอดฮิตในการขายของออนไลน์เลยคือการไลฟ์สดบนเฟสบุ๊ค ผู้ขายส่วนมากใช้วิธีในการตลาดเรียกลูกค้าไห้มาดูไลฟ์ อย่างเช่น นาทีทองเอาไปเลย9บาท เเชร์เเล้วได้คนละ5บาทเเบบนี้เป็นต้น ซึ่งการขายเหล่านี้เป็นการตลาด

โดยคนไม่รู้จะคิดว่าตัวละ5บาทนั่นเอง เเต่เเท้จริงเเล้วเขาไห้เเค่1คนเท่านั้น การไลฟ์สดขายของในเฟสบุ๊ค นอกจากจะต้องสร้างเพจเเล้วนั้น เราต้องชักชวนหรือไห้ผู้ที่สนใจเเชร์โพสที่เราไลฟ์สดออกไปไห้เราเพื่อคนจะได้ดูเยอะซื้อเยอะ โดยการตั้งโพสว่าผู้เเชร์เอาไปเลยนาทีทองเเบบนี้ก็ได้ การใช้เหตุผลในการตลาดเข้าช่วยจะทำไห้การขายของออนไลน์เป็นไปได้อย่างราบรื่น เเละเรานั้นจะต้องพูดเเละกำหนดราคาไห้ลูกค้าได้รับรู้อย่างทั่วถึงจะต้องไม่ปิดบังราคาต่อผู้ซื้อขาย การขายของออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากไปทำงานในโรงงานหรือตั้งหน้าร้านขายของในที่เเดดเเรงๆ ส่วนสิ่งของที่นิยมขายกันมากที่สุดในกลุ่มขายของออนไลน์นั้นได้เเก่

เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กิฟช็อปต่างๆกระเป๋าผ้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งของพวกนี้นั้นเเม่ค้าออนไลน์ทุกคนต่างก็จะนำมาขายเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าที่เป็นผู้หญิง ซึ่งการขายของออนไลน์ เป็นเทคโนโลยี่ที่พึ่งมีมา4ปีเเล้ว เเต่เป็นการไลฟ์สดเฉยๆ หลังๆมาการไลฟ์สดเป็นที่นิยมกันอย่างเเพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น เเละเเม่ค้าที่ไม่มีหน้าร้านของตัวเองจึงใช้ประโยชน์จากการไลฟ์สดขายของผ่านทางอินเตอร์เน็ตเเละไลฟ์สดนั่นเอง ซึ่งก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ออกจากบ้าน ก็มาเลือกซื้อสินค้าผ่านการไลฟ์สดนี้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นเทคโนโลยีเเละความสะดวกสบายอีกรูปเเบบหนึ่งนั่นเอง

Published / by admin

เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่สำคัญกับปัจจุบันของเรามาก

เพราะช่วยในเรื่องของการปรับอุณหภูมิของน้ำไห้อุ่นขึ้น ทำไห้เราอาบเเล้วสบายตัว เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นนวัตกรรมใหม่จากทั่วประเทศ เช่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่มาจากญี่ปุ่น เครื่องทำน้ำอุ่นจะนิยมใช้กันอย่างเเพร่หลายในประเทศที่อากาศหนาวเย็น เพราะจะไห้คนที่อยู่ในประเทศที่อากาศหนาวเย็นขนาดนั้น

เขาคงอาบไม่ไหว จึงได้คิดค้นเเละผลิตนวัตกรรมใหม่ที่ตอบปัญหาทุกคนที่กำลังประสบพบเจอกับการอาบน้ำไม่ได้เพราะอากาศหนาว นวัตกรรมนี้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก เพราะมีการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นเกือบทั่วโลกเเละเเพร่หลายในประเทศที่มีหิมะตกตลอดเกือบทั้งปี

ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นมีวิธีการใช้งานคือ อย่างเเรกก็คือการเลือกซื้อ ทุกคนจะเห็นได้ว่าตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านพวกขายอุปกรณ์เครื่องนอน พัดลม เเอร์ต่างๆก็จะมีเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ด้วย ซึ่งถ้าไม่สะดวกไปห้าง ก็ขอเเนะนำไห้ทุกคนไปร้านพวกอุปกรณ์ทางการใช้งานในบ้านก็ได้

เพราะก็มีขายเหมือนกัน เเต่คงไม่ได้มีหลายเเบบหลายราเหมือนที่ในห้าง เเต่ถ้าใครต้องการเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีหลากหลายยี่ห้อสามารถไปเลือกดูได้ที่ห้าง เพราะมีหลายเเบบหลายขนาดหลายยี่ห้อไห้เราได้เลือกซื้อเลือกชมได้อย่างไม่จำกัด เมื่อเราได้เครื่องทำน้ำอุ่นที่เราถูกใจมาเเล้วนั้น ทางห้างหรือทางร้านค้าเขาจะมีบริการติดตั้งไห้ฟรี หรือถ้าใครบ้านไกลก็เก็บคิดตามระยะทาง ในการติดตั้งนั้น

จะลืมไม่ได้เลยว่าต้องต่อเดินสายดินด้วย เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราได้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเรานั้น เเนะนำไห้อ่านวิธีการใช้งานอุปกรณ์ของเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนเพื่อการใช้งานอย่างได้ผลเเละดีกับตัวเราเองด้วย การใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับบางคนด้วย บางคนชอบอาบน้ำอุ่นบางคนชอบอาบน้ำเย็น หรือเเล้วเเต่สภาพอากาศที่ทุกคนอาศัยอยู่ ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นสำคัญกับสภาพอากาศหนาวเย็นจริงๆ

ปัจจุบันนวัตกรรมเครื่องทำอุ่น ก็สามารถทำน้ำอุ่นได้ทุกสภาพอากาศ อยู่อากาศธรรมดาก็อาบน้ำอุ่นได้ถ้าคนชอบ เครื่องทำน้ำอุ่นปรับได้ถึงร้อนมาก มีหลายระดับอยู่ที่เราจะเลือกระดับไหน จะเห็นได้ว่านวัตกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นทำไห้ชีวิตคนเราในปัจจุบันสะสบายมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเวลาอากาศหนาวไม่ต้องไปเปิดเเก๊สเเล้วต้มน้ำเหมือนในที่ผ่านมา เครื่องทำน้ำอุ่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบอาบน้ำเย็นหรืออากาศเย็นจนทำไห้อาบน้ำไม่ได้นั่นเอง

โปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop

Published / by admin

คอมพิวเตอร์-โปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop ก้าวย่างสู่ปีที่ 30 แล้ว

โดย adobe นำเสนอ machine learning เป็นตัวขับเคลื่อน photoshop ที่สามารถรันได้บนเครื่อง iPad และ Mac เป็นการฉลอง 30 ปีของการสร้างโปรแกรมนี้

Photoshop เป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดฮิตของโลกคอมพิวเตอร์ที่มีคนกล่าวขวัญถึงมากที่สุด เมื่อ30 ปีที่แล้วในวันนี้ adobe ได้นำเสนอโปรแกรมที่ popular ที่สุดในชั่วโมงนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีทางบริษัทได้อัพเดตโปรแกรม photoshop เพื่อใช้งานบน iPad แล Mac ด้วยฟีเจอร์การทำงานที่หลากหลาย เพื่อแสดงถึงศิลปะการตกแต่งภาพในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

Photoshop บน iPad

Adobe ยังคงทำงานหนักเพื่อปรับปรุง photoshop บน iPad ให้สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับเวอร์ชันของ Mac ทั้งสองเวอร์ชันนี้ใช้งานภายใต้ code base เดียวกัน ที่ซึ่งช่วยให้บริษัทเดินหน้าผลิตเครื่องมือในการพัฒนาบน แท็บเล็ตได้เป็นอย่างดี

เวอร์ชันบน iPad มีผู้ใช้มากกว่าล้านคน และเวอร์ชันที่อัพเดตล่าสุดใช้เครื่องการเลือก object เช่นเดียวกับเวอร์ชันในคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวฟีเจอร์ที่ใช้ใช้  ai เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างิย่งมันช่วยให้การทำงานกับหลาย object ใช้งานง่านขึ้น

ความคิดนี้คือพยายามให้ AI เข้ามากำหนด object ที่อยู่ในจินตนาการของคุณ ผู้ใช้เพียงแค่พยายามตกแต่งและปรับจูนไปที่การเลือก object นั้น

ถ้าคุณได้ใช้งาน photoshop อยู่บ่อยๆ สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การบันทึกรูปภาพที่มีขนาดใหญ่การเซฟผ่านโปรแกรมนี้จะช่วยลบจุดที่แตกต่างในงานของท่านได้

ซึ่งการที่มันอยู่ใน iPad ช่วยให้นักออกแบบสามารถกำหนดสไตล์การออกแบบของคุณ และเป็นการบ่งชี้ว่า AI ได้เข้ามาช่วยงานของคนเราได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาพที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและคุณสามารถมองไปที่ผลงานชิ้นใหญ่กว่านี้ได้

โปรแกรมใน iPad ยังสามารถกำหนดประเภทของเครื่องมือเพิ่มเติมเช่น layer, character และ option tools (ออพชันเครื่องมืออื่นๆ) เช่น formatting การจัดรูปแบบ, tracking การยกเลิกการทำซ้ำและเครื่องมือด้านการควบคุมการตัดขอบข้อความ และแปรงสีที่ใช้ทาสีวัตถุที่ทำได้เนี้ยบมาก

ถ้าคุณใช้ Photoshop บนเครื่อง Mac มีสิง่ที่เซฮร์ไพรส์เพิ่มขึ้นมาคือการซัพพอร์ต dark mode ของระบบ เพิ่ม workspace ที่ช่วยให้การเลือกวัตถุหลากหลายชนิดและทำงานกับมันได้อย่างราบรื่น จนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณสามารถสร้าง workspace เป็นของตัวเองได้

ส่วนของ AI ที่เข้ามามีบทบาทคือเพิ่มเติมเรื่องการเบลอร์วัตถุได้ ด้วยหน่วย GPU บนเครื่อง Mac นี่เป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม รวมถึงตวามคมชัดและการตัดขอบของภาพและภาพที่เบลอร์จะสมจริงมากยิ่งขึ้น

ทาง adobet เผยว่าการสร้างภาพ 3 มิติจะต้องพยายามทำให้เพิ่มออกมาดูเหมือนจริงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ซึ่งเราก็ได้พัฒนาโปรกรมที่ทำงานร่วมกับ AI และการสร้างภาพที่มีความลึกโดยการเบลอร์ภาพโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที

แนะนำโปรแกรมแต่งรูป แบบออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้ง

Published / by admin

หลายๆคนมักจะชอบอะไรที่รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง เช่นเดียวกับการแต่งรูปในคอมพิวเตอร์เหมือนกัน สำหรับบางคนนั้นขี้เกียจที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมและต้องติดตั้งโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมแต่งรูปแบบที่ไม่ต้องการติดตั้งกัน นั้นก็คือโปรแกรมที่จะสามารถแต่งรูปได้แบบออนไลน์ เพราะหลายๆคนนั้นไม่ได้เป็นสายที่ต้องการใช้โปรแกรมนานๆ อาจจะมีบ้างที่อยากแต่งสีปรับอะไรต่อมิอะไรในคอมแต่ก็ไม่อยากดาวน์โหลด เพราะฉะนั้นแล้วนี่จึงตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนต้องการอยู่นั้นเอง

แต่จะมีโปรแกรมอะไรบ้างนั้นมีดังนี้

1.Adobe Photoshop Express โปรแกรมตระกูล Adobe นี่คิดว่าหลายๆคนคงพอรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม แต่จะบอกว่าโปรแกรมในส่วนของการแต่งรูปอย่าง Photoshop นี้มีมาให้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วย แต่อาจจะไม่ครบชุดเหมือนในตัวของโปรแกรมแบบเต็มเวอร์ชั่น ถือว่ายังมีเครื่องที่จำเป็นหลายอย่างต่อการแต่งรูปได้เช่นเคย

2.Photobucket สำหรับใครชอบความเร่งัด งานด่วน ง่ายๆ ก็สามารถใช้เว็บนี้ได้เลย ซึ่งจะมีเครื่องที่ช่วยในการปรับแสงเบื้องต้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีความพิเศษตรงที่จะมีให้กด Auto ให้เหมาะกับรูปแบบต่างๆของรูปที่ต้องการทำการปรับแต่ง โดยที่เราไม่ต้องเป็นกังวล เพราะโปรแกรมจะจัดการให้โดยอัตโนมัติ

3.Pixlr Editor โปรแกรมนี้จะมีเครื่องมือในการปรับแต่งที่เยอะและหลากหลายคล้ายๆกับโปรแกรม Adobe Photoshop ที่จะช่วยปรับแต่งได้อย่างละเอียด จนหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันฟรีและมีการใช้งานแบบออนไลน์เปิดให้ใช้บริการด้วยหรือ แน่นอนว่ามี เรื่องการใช้งานก็มีความยากง่ายไม่ได้แตกต่างจาก Photoshop เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นต้องลองเล่นดู

4.Pixlr Express โปรแกรมนี้เป็นรุ่นน้องของโปรแกรม Pixlr Editor อีกที ความแตกต่างของโปรแกรมรุ่นน้องจะมีขนาดที่เล็กมากกว่าตัวโปรแกรมรุ่นพี่ อย่างเครื่องมือในการใช้ปรับแต่งนั้นจะใช้ง่ายได้ง่ายกว่า แต่ก็ยังมีเครื่องมือที่ไม่ครบเหมือนกับตัวโปรแกรมรุ่นพี่ ถือว่าในเครื่องพื้นฐานในการปรับแต่งรูปนั้นยังมีเหมือนเดิม ซึ่งในตัวโปรแกรมนี้จะมีความพิเศษของเรื่องฟิลเตอร์ที่ดีและสวยงาม

5.Pho.to ในส่วนของเครื่องมือในโปรแกรมตัวนี้นั้นมีครบโดยพื้นฐานของเครื่องการปรับแต่งรูปเหมือนกับโปรแกรมตัวอื่นๆ แต่ในเรื่องของการแต่งสีและแสงนั้นยังมีไม่เยอะมากพอ อาจจะทำให้มีตัวเลือกน้อย ซึ่งอาจจะเหมาะกับมือใหม่หัดแต่งรูปมากกว่า เพราะการที่มีเครื่องมือการใช้งานโดยพื้นฐานกับตัวเลือกไม่เยอะนั้น โปรแกรมต้องการเน้นการใช้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจุดเด่น ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ การใส่เอฟเฟต์ ที่ในตัวโปรแกรมมีตัวเลือกให้เยอะ

การจัดการข้อมูลด้วย PHP จากฟอร์ม

Published / by admin

กระบวนการวิธีการที่สำคัญในการสร้างเว็ปไซต์

เว็ปแอพลิเคชั่น คือการนำข้อมูล input ต่างๆ ที่ถูกส่งจากเบราเซอร์มาประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ต้องมีส่วนในการกำหนดขอ้มูลที่ user จะส่งเข้ามา และเราจะเก็บค่าเข้าไป โดยสิ่งที่เราใช้เก็บข้อมูล input จากฝั่ง user เราใช้สิ่งที่เรียกว่า form นั่นเอง

ตัวฟอร์มนั้นมีลักษณะการกรอกข้อมูลและองค์ประกอบหลายๆอย่างมากที่จะใช้รับข้อมูล และส่งต่อไปประมวลผลด้วย PHP ที่ฝั่งเซอร์เวอร์ โดยรายละเอียดและขนิดของ input มีมากมาย ดังนี้

text เป็นช่องว่างสำหรับกรอกข้อมูลที่เป็นข้อความบรรทัดเดียวเข้าไป code:  <input type =”text”>

textarea เป็นช่องรับข้อความแบบหลายๆบรรทัด code: <textarea></textarea>

checkbox เป็นช่องสำหรับติ๊กเลือก หรือไม่เลือกในรายการที่ระบุ โดยมีรูปแบบ code : <input type=”checkbox”>

radio เป็นช่องสำหรัรบเลือกรายการเหมือน checkbox แต่ว่าเลือกได้เพียงรายการเดียวจากกลุ่มรายการที่ให้เลือก และเป็นปุ่มวงกลม code: <input type=”radio”>

select ใช้สำหรับสร้างรายการให้เลือก โดยกำหนดได้ 2 แบบ คือทั้งเลือกแบบได้แค่รายการเดียวจากกลุ่มรายการทั้งหมด หรือเลือกได้หลายรายการจากกลุ่มรายการทั้งหมด code: <select><option>…</option></select>

submit ปุ่มสำหรับกดเพื่อส่งข้อมูลออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดย code: <input type=”submit”>

reset เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อยกเลิกข้อมูลที่ใส่ลงไปในฟอร์ม โดยจะรีเซตค่าในฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ

<input type=”reset”>

button  ปุ่มสำหรับกดเช่นเดีวกับ submit และ reset แต่ button จะเป็นปุ่มว่าง ให้เราเขียนคำสั่งเข้าไปควบคุมการทำงานต่างๆได้เองตามต้องการ ด้วย Javascript code: <input type=”button”>

นอกจาก input ต่างๆ ตามลิสต์ที่ได้กล่าวแนะนำมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมี input อื่นๆอีก เช่น password (สำหรับรับข้อมูลที่เป็นรหัสผ่าน) หรือ Hidden สำหรับการเก็บซ่อนข้อมูล ซึ่งจะไม่มีรูปร่าง input ปรากฎมาให้เห็นแต่อย่างใด โดย input เพิ่มเติมทั้งสองแบบที่ได้แนะนำไปนั้น จะคล้ายๆกับ text อ้อมีอีกหนึ่ง input ที่ยังไม่ได้แนะนำไป นั่นคือ file ที่การใช้งานคือเอาไว้อัปโหลดไฟล์เอาไว้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามในส่วนของ input เช่น text นั้นก็ยังมี option อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยเช่น Maxlength ที่ใช้กำหนดความยาวสูงสุดของข้อความได้เป็นต้น