คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

การจัดการข้อมูลด้วย PHP จากฟอร์ม

Published / by admin

กระบวนการวิธีการที่สำคัญในการสร้างเว็ปไซต์

เว็ปแอพลิเคชั่น คือการนำข้อมูล input ต่างๆ ที่ถูกส่งจากเบราเซอร์มาประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ต้องมีส่วนในการกำหนดขอ้มูลที่ user จะส่งเข้ามา และเราจะเก็บค่าเข้าไป โดยสิ่งที่เราใช้เก็บข้อมูล input จากฝั่ง user เราใช้สิ่งที่เรียกว่า form นั่นเอง

ตัวฟอร์มนั้นมีลักษณะการกรอกข้อมูลและองค์ประกอบหลายๆอย่างมากที่จะใช้รับข้อมูล และส่งต่อไปประมวลผลด้วย PHP ที่ฝั่งเซอร์เวอร์ โดยรายละเอียดและขนิดของ input มีมากมาย ดังนี้

text เป็นช่องว่างสำหรับกรอกข้อมูลที่เป็นข้อความบรรทัดเดียวเข้าไป code:  <input type =”text”>

textarea เป็นช่องรับข้อความแบบหลายๆบรรทัด code: <textarea></textarea>

checkbox เป็นช่องสำหรับติ๊กเลือก หรือไม่เลือกในรายการที่ระบุ โดยมีรูปแบบ code : <input type=”checkbox”>

radio เป็นช่องสำหรัรบเลือกรายการเหมือน checkbox แต่ว่าเลือกได้เพียงรายการเดียวจากกลุ่มรายการที่ให้เลือก และเป็นปุ่มวงกลม code: <input type=”radio”>

select ใช้สำหรับสร้างรายการให้เลือก โดยกำหนดได้ 2 แบบ คือทั้งเลือกแบบได้แค่รายการเดียวจากกลุ่มรายการทั้งหมด หรือเลือกได้หลายรายการจากกลุ่มรายการทั้งหมด code: <select><option>…</option></select>

submit ปุ่มสำหรับกดเพื่อส่งข้อมูลออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดย code: <input type=”submit”>

reset เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อยกเลิกข้อมูลที่ใส่ลงไปในฟอร์ม โดยจะรีเซตค่าในฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ

<input type=”reset”>

button  ปุ่มสำหรับกดเช่นเดีวกับ submit และ reset แต่ button จะเป็นปุ่มว่าง ให้เราเขียนคำสั่งเข้าไปควบคุมการทำงานต่างๆได้เองตามต้องการ ด้วย Javascript code: <input type=”button”>

นอกจาก input ต่างๆ ตามลิสต์ที่ได้กล่าวแนะนำมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมี input อื่นๆอีก เช่น password (สำหรับรับข้อมูลที่เป็นรหัสผ่าน) หรือ Hidden สำหรับการเก็บซ่อนข้อมูล ซึ่งจะไม่มีรูปร่าง input ปรากฎมาให้เห็นแต่อย่างใด โดย input เพิ่มเติมทั้งสองแบบที่ได้แนะนำไปนั้น จะคล้ายๆกับ text อ้อมีอีกหนึ่ง input ที่ยังไม่ได้แนะนำไป นั่นคือ file ที่การใช้งานคือเอาไว้อัปโหลดไฟล์เอาไว้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามในส่วนของ input เช่น text นั้นก็ยังมี option อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยเช่น Maxlength ที่ใช้กำหนดความยาวสูงสุดของข้อความได้เป็นต้น

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

Published / by admin

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เดียวนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน

เพราะไม่ว่าเรานั้นจะหันไปทางไหนเราก็ต้องเห็นคนใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างมากไม่ว่าจะอาชีพแบบไหนเดียวนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้งานถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงยังไม่เห็นคนใช้กันเยอะอย่างนี้แต่เดียวนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ต้องมีคอมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็ต้องใช้เหมือนเราไปดูว่าคอมมีส่วนสำคัญและประโยชน์ของคอมนั้นมีอะไรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

งานธุรกิจ 

ไม่ว่าจะเป็นงานค้าขาย ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นงานบันชีก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กัน แม้กระทั่งโรงงานนั้นเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเอาควบคุมในการผลิต โดยสั่งผ่านทางคม  หรือว่าจำพวกปักชื่อชุดนักเรียนก็ต้องใช้คอม เห็นไหมค่ะว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนสำคัญในชีวิตของเราเลยค่ะ แม้กระทั่งงานธนคารก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 

งานวิทยาศาสตร์ 

ไม่ว่าจะเป็นหมอก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันเพราะว่าระของแพทย์ที่ต้องใช้คอมในการทำงาน  นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเมริกุล ในการที่เรานั้นต้องคำนวณในการทดลองก็ต้องใช้แม้กระทั่งการแพทย์นั้นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์มีการจดจำได้ดีกว่าสมองของคนเราแม่นยำ และรักษาได้เร็วขึ้น  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

งานคมนาคมสื่อสาร

ไม่ว่าเรานั้นจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องจองบัตรตั๋วคิวเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์  หรือแม้กระทั่งที่เราจะจองตั๋วไปเที่ยวบินก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกัน ขนาดสันญาณไฟจาราจร เราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารคมนามจานดาวเทียมก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน เพื่อความชัดเจน

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

แม้กระการเขียนแบบอกแบบก็ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบหรือจำลองภาพและรวมถึงการรวมการติดตามผลงานก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกัน 

งานราชการ 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์  ขึ้นอยู่กับงานที่เรานั้นต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียน   กรมสรรพากร การจัดเก็บภาษี ไม่ว่าอะไรเดียวนี้ก็ต้องใช้คอมในการเก็บจัดข้อมูล  

การศึกษา  เดียวนี้ไม่ว่าจะเด็กเล็กแค่ไหนก็ต้องให้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี้เด็กรุ่นนี้อาจจะได้แค่มองแต่ใช้ไม่เป็นแต่เดียวนี้เด็กเล็กเล่นเป็นกันหมดว่าต้องงานอะไรแค่เข้าอนุบาลก็ไม่ต้องสอนว่าปิดเครื่องยังไงเพราะว่าเด็กสมัยนี้เก่งในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ พอเริ่มโตมนหน่อยสักประมาณ ป. 3 ก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการที่เรานั้นทำงาน

พอ ป. 6 นั้นก็เริ่มที่จะใช้งานนั้นเก่งมากขึ้นกว่ารุ่นเมื่อก่อนมากพอเริ่มขึ้น ม. ต้นนั้นเก่งแล้วเด็กสมันนี้แต่ในการศึกษานั้นต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆนั้นต้องทำรายงานส่ง อาจารย์  เพื่อที่หาข้อมูลเก็บเกี่ยวประสบการค้นคว้าหาข้อมูล