คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารออนไลน์

“ฟุตบอลโลก..เกมส์กีฬา มิใช่การพนัน!”

Published / by admin

                 ช่วงฤดูกาลกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ! ! จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เกี่ยวกับเรื่องหวั่นพิษบอลโลก ทำเด็กไทยตกวงจรอุบาทว์ และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าโครงการ Child Watch ผอ.สถาบันรามจิตติ เผยข้อมูลโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สถาบันรามจิตติทำร่วมกับกระทรวงวัฒธรรม (วธ.) เรื่อง “วัยรุ่นกับความเสี่ยง” ซึ่งสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2548 จากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 7,000 คน พบว่า ร้อยละ 15 เคยเล่นพนันบอล เมื่อนำตัวเลขนี้มาประมาณการมีวัยรุ่น 1-1.5 ล้านคน เล่นพนันบอล ทั้งนี้

เด็กประถมเล่นพนันบอลทั้งแบบทุกคู่และบางคู่ ร้อยละ 5.64 หรือประมาณ 1-2 แสนคน เด็กอายุน้อยที่สุดที่เล่นพนันบอลเรียนชั้น ป.4 ส่วนมัธยมและอุดมศึกษาเล่นพนันบอลร้อยละ 15.26 หรือประมาณ 1-1.2 ล้านคน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่นพนันบอลมากที่สุดร้อยละ 32 และน้อยที่สุดคือภาคใต้ แต่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันและมีจำนวนเงินจากการพนันบอลเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนสะพัด 300-400 ล้านบาท
“การวิจัยใช้แบบสำรวจเด็กทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 17 แห่ง โดยใช้เครือข่ายนักวิจัยจากต่างจังหวัดเป็นผู้ร่วมวิจัย พบว่าเด็กชั้น ป.4-6 ในโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั้งฐานะดีและยากจนเล่นพนันบอล” และในจำนวนเด็กที่เคยเล่นพนันบอลร้อยละ 50 เคยถูกทำร้ายร่างกาย อีกร้อยละ 20 ถูกกรรโชกทรัพย์ และร้อยละ 10 เคยค้าประเวณี เพื่อจ่ายหนี้พนันบอล

ซึ่งสอดรับกับการศึกษาภาคสนามเรื่อง “มาเฟียเด็ก” ของนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า เยาวชนทั้งชายและหญิงจำใจเอาตัวเข้าแลกเพื่อจ่ายหนี้พนันบอล มีทั้งใช้ตัวเองเข้าแลกและใช้แฟนขัดดอก ซึ่งจะได้รับค่าตัวครั้งละ 1,500-5,000 บาท และพบว่าในโรงเรียนมีการรับแทงบอลราคา 1,000-10,000 บาท “เด็กชายคนหนึ่งติดหนี้พนันบอลหลายหมื่น ถูกลากขึ้นรถจากหน้าโรงเรียน

ถูกซ้อมและกักขังอยู่ในโรงแรมม่านรูดถึง 45 วัน กว่าพ่อแม่จะมาเคลียร์หนี้ให้ได้ กรณีเช่นนี้เกิดมากในโรงเรียนชั้นนำที่เด็กมีเงิน เพราะย่ามใจแทงพนันบอลแบบใช้บัตรเครดิตทีละมากๆ พอมีปัญหาก็เรียกพ่อแม่มาเคลียร์”ซึ่งจะมีการประสานกับ สสส.ทำหนังสือถึงสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือแจ้งสื่อสิ่งพิมพ์หยุดเสนอข่าว และข้อมูลเชิงเทคนิคที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พนันบอล เช่น ข้อความว่า ตัวจริงเจ็บลงไม่ได้ ตัวต่อน้อยแล้ว สุดท้ายจบแบบฟันธงว่า ใครชนะ และมีแต้มต่อกี่ลูก ขอให้นำเสนอข้อมูลในสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นจุดเด่นของแต่ละทีมแทน เพราะไม่ต้องการให้สื่อไทยกลายเป็นสื่อพนันบอล
นอกจากนี้พบว่า พนันบอล มีอยู่ 3 แบบคือ 1.เล่นตามโต๊ะ 2.ใช้บริการสถานบันเทิง และ 3.เล่นกับเพื่อน โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ.นนทบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็ก จึงร่วมมือกับไชลด์ วอทช์ และ สสส.ป้องกันเยาวชนจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันขั้นเด็ดขาด จับกุมผู้เล่นพนัน โดยเฉพาะในโรงเรียน จะประสานความร่วมมือกับครู อาจารย์ฝ่ายปกครอง และออกหนังสือเวียนไปยังสถานบันเทิง โรงแรม หอพัก คาราโอเกะ ร้านอาหารและท่ารถ เพื่อให้เป็นหูเป็นตา และไม่ส่งเสริมการเล่นพนันบอล รวมถึงขอให้โรงเรียนบันทึกเทปบอลโลกฉายให้เด็กดูช่วงพักกลางวัน และมีสมัชชาเยาวชนแต่ละจังหวัดเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และให้คำปรึกษาเพื่อน


น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะวัยรุ่นก็น่าเป็นกังวล ขณะนี้ 69 องค์กรในไทยได้ลงนามในโครงการรณรงค์ให้ถ่ายทอดกีฬา ปลอดแอลกอฮอล์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ วอชิงตัน อเมริกา ร่วมกับอีก 300 องค์กร จากกว่า 30 ประเทศ

เพื่อเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตามสถานบันเทิง โรงแรม คาเฟ่ที่จัดให้ชมการแข่งขันฟุตบอล รวมถึงประสานสถานศึกษา เจ้าของหอพัก บ้านเช่า สถานประกอบการเพื่อให้สอดส่องดูแลไม่ให้มีการเล่นพนันบอล และขอความร่วมมือองค์กรธุรกิจที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลีกเลี่ยงบริการเวบไซต์พนันบอล

นอกจากนี้ ยังสำรวจข้อมูลบุคคล สถานที่ที่ตรวจพบว่ามีการเล่นพนันบอล โดยให้เฝ้าระวังและตรวจตราเป็นพิเศษ และแจ้งจับเจ้าของกิจการหรือผู้จัดให้ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยเฉพาะจุดที่มีผู้ไปใช้บริการมาก และปล่อยให้เล่นพนันบอล โดยใช้มาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

ตัวอย่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้มจัดระเบียบขาสั้น กลุ่มกิจกรรมนักเรียน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีมาตรการควบคุมหลายอย่าง อย่างเช่น แจ้งเตือนให้นักเรียนได้รับทราบถึงระเบียบข้อบังคับการเล่นการพนันในสถานศึกษา รวมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองของเด็กได้รับทราบด้วย “นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีทีมงานที่ฝังตัวอยู่กับหน่วยจัดระเบียบสังคมของจังหวัด ถ้าพบเห็นแหล่งมั่วสุมหรือมีนักเรียนเข้าไปมั่วสุม เมื่อตรวจพบว่าผิดกฏระเบียบของสถานศึกษาก็จะจดรายชื่อส่งหนังสือไปเรียกผู้ปกครองมาพบทันที” พร้อมกันนี้หากพบว่า นักเรียนมาสายเพราะดูการถ่ายทอดฟุตบอลติดต่อกัน 3 วัน ก็จะเชิญผู้ปกครองมาพบและทำบัณฑ์บนคาดโทษไว้ทันที แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนว่าทำไมถึงมาโรงเรียนสาย

ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยที่หน้าเสาธง โฮมรูม รวมถึงการอบรมในห้องเรียน โดยจะบอกให้เห็นถึงโทษของการเล่นการพนัน และเชิญชวนให้ดูแบบกีฬา

เกมส์กีฬา มิใช่การพนัน ต้นทางสู่อบายมุขซึ่งมีแต่ทุกข์โทษภัย เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน เป็นต้น แก่ตนเองและนำความเดือนร้อนสู่คนรอบข้างสำหรับผู้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ทุกราย

ชีวิตต้องสู้!! 10 นักกีฬาแห่งแรงบันดาลใจ

Published / by admin

ชีวิตต้องสู้!! 10 นักกีฬาแห่งแรงบันดาลใจ

Untitled-11

นอกจากกำลังกาย กำลังใจที่ผลักดันให้นักกีฬาพร้อมจะลงสู่สนามแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราอาจไม่เชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาหลายคนยึดมั่นถือมั่นไว้ นั่นคือแรงบันดาลใจจากนักกีฬารุ่นพี่ทั้งหลายได้สร้างไว้ งั้นเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครบ้างที่สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นกัน

Untitled-1

เคอร์รี่ สตรุจ (Kerri Strug)

จัดว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกปี 1996 ที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันสุดยอดของสาวน้อยนักยิมนาสติก เคอร์รี่ สตรุจ โดยขณะที่เริ่มการแข่งขันนั้นเธอมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักจากการแข่งม้ากระโดดในครั้งแรก แต่นั่นกลับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เธอกลับมาเล่นต่อได้ในเวลาต่อมาและทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนทำให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกากลับมาชนะทีมชาติรัสเซียได้ชนิดที่เหนือความคาดหมาย

 

Untitled-2

ยูเซน โบลท์ (Usain Bolt)

ยูเซน โบลท์ กลายเป็นนักวิ่งชาวจาเมกาคนแรกที่สามารถทำลายสถิติโลกและสถิติโอลิมปิกในการชนะทั้งการวิ่ง 100 เมตร และวิ่ง 200 เมตร ซึ่งทำได้ในปักกิ่งเกมส์ปี 2008 โดยทำลายสถิติเดิมของ คาร์ล ลูอิส (Carl Lewis) นักวิ่งชาวอเมริกันที่เคยทำไว้ในกีฬาโอลิมปิกปี 1984

 

Untitled-3

มัทธีอัส สไตน์เนอร์ (Matthias Steiner)

ในกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งเกมส์ปี 2008 ได้มีตำนานรักอันแสนเศร้าเกิดขึ้นมาบทหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับพระเจ้าดลบันดาลให้นักยกน้ำหนักชาวเยอรมัน มัทธีอัส สไตน์เนอร์ ได้รับชัยชนะจากรุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวท โดยที่เขาได้ไปรับเหรียญรางวัลพร้อมด้วยรูปถ่ายของภรรยาซึ่งเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อปีก่อน และด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งทำให้เขายกน้ำหนักได้มากกว่าสถิติเดิมของตัวเองถึง 13.6 กิโลกรัม การเฉลิมฉลองของมัทธีอัสในครั้งนั้น จึงเป็นเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมส์

 

Untitled-4

ทอมมี่ สมิธ (Tommie Smith)

โอลิมปิกปี 1968 ที่ประเทศเม็กซิโก มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชมไม่มีวันลืมเลือนแน่นอน เมื่อในพิธีเชิญเหรียญรางวัลในกีฬาวิ่ง 200 เมตรชาย ทอมมี่ สมิธ และจอห์น คาร์ลอส (John Carlos) นักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เหรียญทองและเหรียญทองแดงตามลำดับ ได้เดินมารับเหรียญด้วยเท้าเปล่าและชูมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเพื่อนพ้องชาวแอฟริกัน-อเมริกันของพวกเขา

 

Untitled-5

 

เจสซี่ โอเว่นส์ (Jesse Owens)

จากช่วงเวลาในตอนนั้นที่ทั่วโลกกำลังมีปัญหากันเรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติ ทว่า เจสซี่ โอเว่นส์ ทำให้คนพวกนั้นเงียบกันหมด เมื่อสามารถคว้าเหรียญทองให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึง 4 เหรียญจากกีฬาวิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล และวิ่ง 4 คูณ 100 เมตร ในกีฬาโอลิมปิกปี 1936 ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการหักหน้า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีที่กล่าวว่าประเทศเยอรมนีเหนือกว่าชาติอื่นทุกด้าน โดย เจสซี่ โอเว่นส์ แสดงให้เห็นแล้วว่าสีผิวไม่เกี่ยวกับความสามารถแต่อย่างใด

 

Untitled-6

ทีมแข่งขันรถเลื่อนน้ำแข็งจากจาไมกา (jamaican bobsled team)

เป็นเรื่องที่น่ายกย่องอย่างยิ่งสำหรับทีมแข่งขันรถเลื่อนน้ำแข็งจากประเทศจาไมกาที่แสดงถึงสปิริตที่ไม่เคยย่อท้อของพวกเขา โดยถือเป็นความพยายามอย่างมากสำหรับทีมที่ประเทศมีแต่หาดทรายและแสงแดด แล้วมาเล่นกีฬารถเลื่อนน้ำแข็งเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1988 ที่เมืองแคลการี่ ประเทศแคนาดา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลใด ๆ เลย แต่ก็ชนะใจคนดูเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขันครั้งแรกของพวกเขา

 

Untitled-7

นาเดีย โคมาเนชี่ (Nadia Comaneci)

นักกีฬายิมนาสติกสาวจากประเทศโรมาเนีย ได้แสดงให้เห็นถึงนิยามการเล่นชนิดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบในการแข่งขันโอลิมปิกปี 1976 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดย นาเดีย โคมาเนชี่ กวาดเหรียญรางวัลไปทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ซึ่งเธอเป็นที่จดจำจากผู้ชมจากทั่วโลกเมื่อสามารถทำคะแนน 10 เต็มเป็นคนแรก จากการแข่งขันอุปกรณ์ประเภทบาร์ รวมไปถึงเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่ได้เหรียญทองด้วยวัยเพียง 14 ปีเท่านั้น

 

Untitled-8

เดเร็ก เรดมอนด์ (Derek Redmond)

เหตุการณ์เกิดในโอลิมปิกปี 1992 ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งคงไม่มีใครลืมความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ เดเร็ก เรดมอนด์ อย่างแน่นอน เมื่อตอนนั้น เดเร็ก ซึ่งเป็นตัวเต็งในการแข่งขันวิ่ง 400 เมตรชาย ได้เกิดอาการกล้ามเนื้อขาฉีกในขณะที่กำลังแข่งในรอบรองชนะเลิศ ขณะที่ยังวิ่งไม่จบ แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามที่จะวิ่งไปยังเส้นชัยทั้งที่ขาเจ็บจนแทบเดินไม่ไหว สุดท้ายคุณพ่อของเขาได้เข้ามาช่วยพยุงแล้วเดินไปด้วยกัน ก่อนที่คุณพ่อจะปล่อยให้เขาเดินเข้าสู่เส้นชัยด้วยตัวเอง สร้างความซาบซึ้งปนน้ำตาเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมกว่า 6 หมื่นคนได้เป็นอย่างยิ่ง

 

Abebe-Bikila-bare-foot

 

อาเบเบ บิกิล่า (Abebe Bikila)

นักวิ่งชาวเอธิโอเปีย อาเบเบ บิกิล่า ผู้ซึ่งแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ โดยโอลิมปิกปี 1960 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้จารึกชื่อของบุรุษเหล็ก อาเบเบ บิกิล่า ในประวัติศาสตร์ ด้วยการแข่งวิ่งมาราธอนระยะไกลด้วยเท้าเปล่าจนชนะการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จ ซึ่งนับว่าเขาเป็นนักกีฬาผิวสีจากแอฟริกาคนแรกที่ได้เหรียญทองอีกด้วย

 

Untitled-10ปาฏิหาริย์บนลานน้ำแข็ง (Miracle On Ice)

เป็นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานเป็นอย่างมากในโอลิมปิกปี 1980 เมื่อกลุ่มนักฮอกกี้น้ำแข็งสมัครเล่น ที่สามารถหักปากกาเซียนสร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเชื่อว่ากลุ่มผู้เล่นที่ไร้ประสบการณ์จะสามารถทำได้ โดยกลุ่มนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเพียงกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัยได้ทำให้คนดูต้องอ้าปากค้างเพราะทึ่งในความสามารถ ด้วยการเฉือนเอาชนะทีมแชมป์โลกที่ไร้เทียมทานอย่างสหภาพโซเวียตในนัดชิงเหรียญทองไปอย่างสุดยอด