เมืองลอยน้ำ

เมืองลอยน้ำ สิ่งที่เรากำลังพาทุกคนไปทำความรู้จักในวันนี้นั้น เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากการสร้างเมืองในอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ยิ่งเป็นเมืองที่เราคิดว่ามันจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษยชาติ

ในอนาคตที่จะต้องสามารถรับกับสภาพอากาศ  ที่มีความแปรปรวนได้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นรังสี  ความร้อนรุนแรงจากดวงอาทิตย์  ภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะเป็นพายุทอร์นาโด ขนาดใหญ่แผ่นดินไหวรุนแรง หรือว่าน้ำท่วมเฉียบพลัน  ซึ่งแนวคิดการสร้างเมืองและมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบแต่ว่าแนวคิดทุกแนวคิดจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ด้วย

เราไม่อาจปฏิเสธว่า คนเรานั่นมีความเชื่อในเรื่องของภาพแห่งความฝันที่เกิดขึ้น จากมโนภาพหรือจินตนาการ เมื่อเราลองมองย้อนถึงสภาพของเมืองในอดีต และเมืองในปัจจุบัน หรือแม้แต่เมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น มันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในการเดินทาง ตึกรา

บ้านช่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่ารูปแบบของการสร้างเมืองนั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ในวันนี้เรื่องราวที่เราพูดถึงเป็นแนวความคิดการสร้างเมืองในโลกแห่งอนาคต ซึ่งเมืองดังกล่าวนั้นก็คือเมืองลอยน้ำนั้นเอง  หนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านวิศวกรรมของยุคศตวรรษที่ 2021

คือ เมืองขนาดใหญ่กลางน้ำ แนวความคิดดังกล่าวถูกนำเสนอ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยเมื่อบ้านลอยน้ำรูปทรงของมันคล้ายปลากระเบน ขนาดกว้าง 500  เมตร ยาว 900 เมตร  ทางเข้า ufabet     และมีความสูงน้ำเพียง 60 เมตรและจะมีส่วนที่อยู่  ใต้น้ำ 120 เมตร ทางสถาปนิกให้เหตุผลว่ารูปทรงโครงสร้างดังกล่าว

จะสามารถสร้างสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างการสร้างมิติที่ว่าง เพื่อใช้สอยประโยชน์และความมั่นคง  เสถียรภาพรุนแรงคลื่นลมและพายุระหว่างอยู่ในมหาสมุทร โดยเมืองาถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่  ที่นักวิทยาศาสตร์กว่า 700 คนและตัวแทนนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ใช้เป็นสถานที่วิจัยสถานศึกษาและอยู่อาศัย

  เพื่อการวิจัยระยะยาวใจกลางมหาสมุทรนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่ ทางด้านล่างสุดของเมืองเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สายพันธุ์ต่างๆรวมทั้งใช้พื้นที่ด้านบน ส่วนปีกเช่นเดียวกันสร้างเป็นเรือนเพาะปลูกพืช  แบบโต๊ะบาร์น้ำและผลไม้เพื่อใช้เป็นอาหารให้แก่คนอื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งเมืองลอยน้ำที่จะเป็นจุดเริ่มของการวิวัฒนาการ  การศึกษาวิจัยการสร้างเมืองและอยู่อาศัยใต้น้ำได้ในอนาคต นอกจากเมืองลอยน้ำที่เราที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมันก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเมือง

ที่สามารถถอดประกอบได้เมืองที่สามารถเคลื่อนที่ได้เมืองแบบแพร่ขยาย แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวคิดในการสร้างเมืองแห่งอนาคต แต่ทว่าแนวคิดดังกล่าวนี้ก็ยังคงเป็นแค่แนวคิดอยู่  เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้จริงๆในอนาคตอันใกล้นี้มันก็จะเกิดขึ้นจริงก็ได้ใครจะไปรู้กัน